• darkblurbg

De BRL-K905 heeft betrekking op het inwendig reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het toepassingsgebied behelst opslagtanks waarin zich vaste, steekvaste, pasteuze of vloeibare stoffen bevinden of hebben bevonden.

 

We reinigen tanks door deze te betreden maar we hebben ook verschillende methodes ontwikkeld om tanks te kunnen reinigen zonder te betreden.

Naast het reinigen van tanks zorgt Wubben Noord ook voor de administratieve afhandelingen. We melden bij uw gemeente, de omgevingsdienst en het KIWA dat de tank gereinigd is.

 

 

Offerte aanvragen